top of page
PRIVACY STATEMENT

  • De organisatie erkent het belang van informatiebeveiliging en de bescherming van privacy;

  • De organisatie conformeert zich aan de principes van privacy by design en privacy by default;

  • Om aan te tonen dat de organisatie voldoet aan de meest recente regelgeving, zoals AVG, is ISO27001 geïmplementeerd en een Informatie Security Management Systeem (ISMS);

  • Een risico beoordeling toont aan hoe data wordt gebruikt in de processen van de organisatie;

  • Er zijn maatregelen geïmplementeerd die een adequate beveiliging bewerkstelligen van opgeslagen data en data in transit;

  • Processen zijn aangepast om te garanderen data data niet langer is opgeslagen dan nodig voor de uitvoering van diensten;

  • Ter verificatie zijn de geïmplementeerde maatregelen en controls vastgelegd in een Compliance verklaring welke op aanvraag beschikbaar is.

bottom of page